video

rəngli əridilmiş partladılmış parça

əridilmiş partlayan əyirici emal

əridilmiş üfürmə əyirici emalı 2

toxunmamış parça istehsal xətti 2

əridilmiş üfürmə əyirici emalı 3

toxunmamış parça istehsal xətti 4

daşlama

spunbonded əyirici emal

toxunmamış parça istehsal xətti