üflənmiş başlığı əridir

  • melt blown header

    üflənmiş başlığı əridir

    əriyən üfürülmüş parça istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş askı tipli əridilmiş üflənmiş başlıq, parça genişliyi 27 sm-dən 320 sm-ə qədər edilə bilər, müxtəlif tələblərə cavab verir, SUS630 və ya SUS431-lərlə düzəldilir, isti yağ və ya elektrik qızdırıcısı ilə əridilən material sonra başlığa daxil olur, sonra hava kanalları vasitəsilə əyiriciyə itələdi.