kılıf nüvəli əyirici

  • sheath-core spinneret

    kılıf nüvəli əyirici

    kılıf-nüvəli iki komponentli lif, geyim üçün geniş istifadə olunan ənənəvi toxunmuş parça üçün bir növ kimyəvi lifdir. əyirici üçün keyfiyyət tələbi toxunmamış parça üçün istifadə ediləndən daha yüksək olacaqdır. istehsal etdiyimiz əyirici bazardan yaxşı rəy almış və cənub-şərq asiyaya satılmışdır.