seqmentli pasta əyirici

  • segment-pie spinneret

    seqmentli pasta əyirici

    seqment-pasta bi komponentli lif, geyim üçün geniş istifadə olunan ənənəvi toxunmuş parça üçün bir növ kimyəvi lifdir. əyirici üçün keyfiyyət tələbi toxunmamış parça üçün istifadə ediləndən daha yüksək olacaqdır. seqment-pasta əyirici istehsal etdiyimiz bazardan yaxşı rəy qazandı və cənub-şərq asiyaya satıldı.