üflənmiş əyirici əridir

  • melt blown spinneret

    üflənmiş əyirici əridir

    əridilmiş üfürmə əyirici, SUS630 və ya SUS431-dən döymədən hazırlanmış, eni 270-3200 mm, diametri 0.1-0.25 mm, L / D 1: 10- dan edilə bilən parça istehsal edə bilən minlərlə yuvarlaq ultra mikro dəliyə malikdir. 1:20. əridilmiş üflənmiş başlığa, əridilmiş materialdan başlıqdan hava kanalından və distribyutordan, daha sonra əyiriciyə daxil olan kimyəvi lifə qədər gedən materiala yapışdırılır. 45 gündən 60 günədək təmizlənməlidir.