dəniz adalı əyirici

  • sea-island spinneret

    dəniz adalı əyirici

    dəniz adası elyafı, geyim üçün geniş istifadə olunan ənənəvi toxuma parça üçün bir növ kimyəvi lifdir. İplikçiyə keyfiyyət tələbatı, toxunmamış parça üçün istifadə edilən əyiricidən daha yüksək olacaq. istehsal etdiyimiz dəniz adası iplik dəsti bazardan yaxşı rəy qazandı və cənub-şərq asiyaya satıldı.